โตโยต้า เทอร์เซล Generation ที่ 5 (รุ่นปี พ.ศ. 2538-2543)

โตโยต้า เทอร์เซล Generation ที่ 5 (รุ่นปี พ.ศ. 2538-2543)

โฉมนี้ เป็นโฉมแรก และโฉมเดียวของเทอร์เซล ที่โด่งดังในประเทศไทย โดยโฉมนี้ โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ได้ดัดแปลงรายละเอียดปลี...
read more
โตโยต้า เทอร์เซล Generation ที่ 4 (รุ่นปี พ.ศ. 2534-2537

โตโยต้า เทอร์เซล Generation ที่ 4 (รุ่นปี พ.ศ. 2534-2537

read more
โตโยต้า เทอร์เซล Generation ที่ 3 (รุ่นปี พ.ศ. 2530-2533)

โตโยต้า เทอร์เซล Generation ที่ 3 (รุ่นปี พ.ศ. 2530-2533)

read more
โตโยต้า เทอร์เซล Generation ที่ 2 (รุ่นปี พ.ศ. 2526-2529)

โตโยต้า เทอร์เซล Generation ที่ 2 (รุ่นปี พ.ศ. 2526-2529)

read more
โตโยต้า เทอร์เซล Generation ที่ 1 (รุ่นปี พ.ศ. 2521-2525)

โตโยต้า เทอร์เซล Generation ที่ 1 (รุ่นปี พ.ศ. 2521-2525)

โฉมแรกนี้ เริ่มผลิตครั้งแรกใน พ.ศ. 2521 ในญี่ปุ่น ในช่วงแรกๆ โฉมนี้ มีตัวถัง 2 แบบ คือ coupe 2 ประตู และ h...
read more
โตโยต้า เทอร์เซล

โตโยต้า เทอร์เซล

read more
โตโยต้า คราวน์ คอมฟอร์ท

โตโยต้า คราวน์ คอมฟอร์ท

read more
Toyota Sienta รุ่นที่ 2 XP170 (พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน)

Toyota Sienta รุ่นที่ 2 XP170 (พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน)

โตโยต้า เซียนต้า รุ่นที่ 2 เปิดตัวครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2558 และได้เปิดตัวในประเท...
read more
Toyota Sienta รุ่นที่ 1 XP80 (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2558)

Toyota Sienta รุ่นที่ 1 XP80 (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2558)

read more
Toyota Sienta

Toyota Sienta

read more