โตโยต้า โคโรลล่า

โตโยต้า โคโรลล่า

โตโยต้า โคโรลล่า (Toyota Corolla) (คำว่า Corolla แปลว่า กลีบดอกไม้) เป็นรถโตโยต้ารุ่นที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านการขายและการเป็นที่นิยมมายา...
read more
โตโยต้า โคโรน่า Generation ที่ 11 (พ.ศ. 2539 – 2545)

โตโยต้า โคโรน่า Generation ที่ 11 (พ.ศ. 2539 – 2545)

รหัสตัวถัง T210 และ T220 เป็นโคโรน่าโฉมสุดท้ายที่ผลิต มีขายเฉพาะในญี่ปุ่น ไม่มีการส่งออกหรือผลิต...
read more
โตโยต้า โคโรน่า Generation ที่ 10 (พ.ศ. 2535 – 2541)

โตโยต้า โคโรน่า Generation ที่ 10 (พ.ศ. 2535 – 2541)

ที่ผ่านมา รถญี่ปุ่น มักจะถูกออกแบบโดยจำกัดความกว้างไว้ไม่ให้เกิน 1.7 เมตร และเครื่องยนต์พิกั...
read more
โตโยต้า โคโรน่า Generation ที่ 9 (พ.ศ. 2529 – 2535)

โตโยต้า โคโรน่า Generation ที่ 9 (พ.ศ. 2529 – 2535)

read more
โตโยต้า โคโรน่า Generation ที่ 8 (พ.ศ. 2526 – 2532)

โตโยต้า โคโรน่า Generation ที่ 8 (พ.ศ. 2526 – 2532)

read more
โตโยต้า โคโรน่า Generation ที่ 7 (พ.ศ. 2524 – 2532)

โตโยต้า โคโรน่า Generation ที่ 7 (พ.ศ. 2524 – 2532)

read more
โตโยต้า โคโรน่า Generation ที่ 6 (พ.ศ. 2521 – 2526)

โตโยต้า โคโรน่า Generation ที่ 6 (พ.ศ. 2521 – 2526)

รหัสตัวถัง T130 เครื่องยนต์ลูกสูบ 1.6 และ 2.0 ลิตรเหมื่อนเดิม อเมริกาใช้ลูกสูบ 2.2 ลิตรเหมื่อนเดิม ซึ่...
read more
โตโยต้า โคโรน่า Generation ที่ 5 (พ.ศ. 2517 – 2521)

โตโยต้า โคโรน่า Generation ที่ 5 (พ.ศ. 2517 – 2521)

โคโรน่าโฉมนี้ รหัสตัวถัง T100 ถึง T120 ลูกสูบ 1.6 และ 2.0 ลิตร ยกเว้นในอเมริกาเหนือที่ใช้เครื่องยนต์ 2.2 ล...
read more