โตโยต้า คราวน์รุ่นที่ 8 (พ.ศ. 2530-2534)

โตโยต้า คราวน์รุ่นที่ 8 (พ.ศ. 2530-2534)

โฉมนี้ ใช้รหัสโมเดลว่า S130 เริ่มผลิตใน พ.ศ. 2530 ในรถยนต์รุ่นท็อป (Royal Saloon G) ช่วงแรกๆจะใช้เครื่องบล็อก 7M-GE ต่อมามีการปรับปรุงโฉมโดยเล็ก...
read more
โตโยต้า คราวน์รุ่นที่ 7 (พ.ศ. 2526-2530)

โตโยต้า คราวน์รุ่นที่ 7 (พ.ศ. 2526-2530)

read more
โตโยต้า คราวน์รุ่นที่ 6 (พ.ศ. 2522-2526)

โตโยต้า คราวน์รุ่นที่ 6 (พ.ศ. 2522-2526)

โฉมนี้ ใช้รหัสโมเดลว่า S110 เริ่มผลิตใน พ.ศ. 2522 เป็นโฉมสุดท้ายของคราวน์ที่มีการผลิตตัวถังแบบ Hardtop C...
read more
โตโยต้า คราวน์รุ่นที่ 5 (พ.ศ. 2517-2522)

โตโยต้า คราวน์รุ่นที่ 5 (พ.ศ. 2517-2522)

read more
โตโยต้า คราวน์รุ่นที่ 4 (พ.ศ. 2514-2517)

โตโยต้า คราวน์รุ่นที่ 4 (พ.ศ. 2514-2517)

read more
โตโยต้า คราวน์รุ่นที่ 3 (พ.ศ. 2510-2514)

โตโยต้า คราวน์รุ่นที่ 3 (พ.ศ. 2510-2514)

read more